Hotel Momenta – ny, epokegørende behandlingsform

(fiktiv artikel, Dagbladet maj 2015)

For to år siden udskrev Sundhedsstyrelsen en konkurrence, der havde til formål at finde frem til det bedste forslag til en effektiv behandling af lettere psykiske lidelser. Grupper af fagfolk over hele landet lagde stor energi i arbejdet med at skabe et koncept, der kunne danne grundlag for en signifikant forbedring af kvaliteten i det psykiatriske behandligssystem.

Stress, angst og depression er et stigende problem i vort samfund. Flere og flere rammes og kan i lange perioder have svært ved at fungere i en dagligdag med de krav, der stilles til et moderne menneske. En kæde er aldrig stærkere end sit svageste led. Konkurrencesamfundet lider derfor et alvorligt knæk, når de, der skal holde hjulene i gang, ustandseligt må bukke under. Det er derfor regeringen magtpåliggende at yde disse mennesker den bedste hjælp.

 

Østregionens projektgruppe, under kyndig ledelse af overlæge i psykiatri, Daniella Damsager Wiett, står nu som suveræn vinder af konkurrencen. Den erfarne psykiater har i samarbejde med Inge Merethe Andersen, der er ekspert i sygeplejevidenskab og kvalitetsudvikling, udviklet den behandlingsmodel, der nu skal danne grundlag for det epokegørende projekt, Hotel Momenta. Tilblivelsen af det nye behandlingshotel, der tilbyder et fire ugers ophold med intensiv behandling, støttes af diverse interessenter.

”Hotel Momenta er det første af sin art på dansk jord,” udtaler Inge Merethe Andersen til Dagbladet. ”Det er udviklet i USA, hvor det også har været gennemprøvet med stor succes. Metoden hviler altså på solid evidens. Det grundlæggende princip – MOdern MENTal Adjudgement – bygger på en helt ny behandlingstilgang…”

 

 

…Psykiatrien er et felt i rivende udvikling … aldrig har så mange ideer stået i kø for at indtage scenen. De står utålmodigt på tæerne af hinanden, ivrigt trippende efter at komme til. Hver især i selvbevidst overbevisning om at være langt bedre end den forrige, der kun lige har taget nogle få, vaklende skridt ud i den virkelige verden. Man kan somme tider undre sig – hvad driver de mennesker, der søsætter ideerne … ?

Læs de fire første kapitler af KADAVERET PÅ KLOSTERBAKKEN her på siden