Når året går på hæld…

… ynder jeg at gøre en slags status.

Henimod nytår ser jeg i stille stunder tilbage på året, der er gået.

Allerede i december begynder en ro at sænke sig over mig, i takt med at mørket falder stadigt tidligere på om eftermiddagen.

I modsætning til så mange andre holder jeg af mørke. Decembermørket føles som en tryg, varm dyne, der slutter sig tæt omkring mig og giver mig en ro til den eftertænksomhed, jeg har brug for.

Jeg er en introvert, eftertænksom enspænder – sådan er jeg konstrueret – engang forekom det mig at være personlige egenskaber, jeg måtte være ked af at besidde.

Det var før jeg lærte, hvor meget netop disse egenskaber kan give mig.

2019

… lærte mig, hvad jeg nok burde vide, min alder taget i betragtning… 😊

Og hvad jeg da også ved, men til stadighed har behov for at blive mindet om.

Af mig selv, naturligvis, i og med jeg har en ganske pæn erfaring indenfor området.

Men hører jeg ikke efter, hvad jeg siger – og sådan er det stadig ind imellem, min årelange erfaring til trods – da må andet eller andre tage affære og forsøge at råbe mig op for at fortælle mig, at:

Jeg er ikke

… et af disse overskudsmennesker, man ofte læser om – dem, der vinder mere og mere indpas i vor moderne tid. Dem, kan nå det hele på den halve tid.

Ofte spekulerer jeg på, hvorvidt dette egentlig er menneskeligt muligt.

Verden er mangfoldig og mennesker forskellige, så det er det givetvis for nogen.

Er du en af dem?

… eller bliver du forpustet, blot ved at være tilskuer til en verden, der farer afsted?

Så har vi to noget tilfælles 😊

Så hvad ”nåede” jeg?

Jeg har aldrig opfattet mig selv som et produktorienteret menneske – jeg lægger stor vægt på at finde glæde netop i nuet, hvor jeg er, og finde ro i processen.

Når det er sagt, har jeg i forbindelse med min passion for at skrive naturligvis en stor glæde ved at se de tanker, jeg har båret på gennem år blive til en rigtigt levende bog.

Således nåede jeg da også et konkret mål i 2019 – bogen FREMMED FJENDE blev omsider færdig og udgivet på forlaget Forfatterskabet i september.

Derudover har nærværende hjemmeside fået en tiltrængt overhaling – tilbage for mig står at lære at bruge den 😊

Produkt eller indsats?

Jeg nåede utvivlsomt en masse andet. Om end det langt fra alt sammen umiddelbart kan måles og vejes.

Eller måske kan det?

På et forfatterkursus for nogle år siden lærte jeg at benytte forskellige indfaldsvinkler, jeg ofte vender tilbage til – ikke blot i forbindelse med mit skriveri, men i mit liv i det hele taget.

Jeg kan vælge at gå efter et færdigt produkt

Efter mange timer ved tastaturet er det naturligvis en stor tilfredsstillelse, hvis der er kommet en anselig mængde anslag på et dokument – et synligt bevis for mit arbejde.

Det er imidlertid ikke altid, at antallet af arbejdstimer er proportionalt med de sider, jeg har fået skrevet. Det kan selvfølgelig være frustrerende ind imellem.

På den anden side har jeg erfaret, at jeg på sådan en dag har gjort mig adskillige tanker. Måske har jeg har siddet og kigget på de samme 10-12 linjer på skærmen og læst dem igen og igen, for så at kaste rundt med ord og sætninger for at opnå nøjagtigt det udtryk, jeg ønsker. Resultatet er måske ikke overvældende, hvis mit eneste fokus er et færdigt produkt.

Alligevel har mine tanker været en væsentlig del af en samlet proces.

Ved at vælge at fokusere på min indsats i arbejdet mod et mål, giver det tilmed rigtigt god mening.

2020

Jeg har rigtigt mange ting, jeg gerne vil skrive i 2020 – jeg når givetvis kun en brøkdel. Men uanset hvad, er jeg sikker på, jeg vil gøre en stor og helhjertet indsats.