Samtids-ironisk revser-poesi

En helt ny og helt sin egen genre

Skriblerier som digte må – såfremt de skal præsentere sig på rette vis – nødvendigvis tilhøre en genre. Da min digtning så småt begyndte at tage fart, funderede jeg over, indenfor hvilken genre, den hørte hjemme. Poesi kan dække over så meget…. det er smukt, følelsesfuldt, romantisk… poetisk. Har et budskab.

Mine digte har et budskab – om end ikke af romantisk karakter,  De springer ud af mine tanker om stort og småt og har til hensigt at underholde – sætte ting i perspektiv og skabe stof til eftertanke, De bliver de til for at revse os alle – ingen nævnt, ingen glemt.

I og med min inspiration er vor tids verden … ja, så må genren nødvendigvis hedde:

Samtids-ironisk revser-poesi

Læs mere her: APPENDIX  QUERULANS

Om det moderne sundhedsvæsen og dets mærkværdigheder